HEM |BESKRIVNING |SYFTE | PROJ & NULÄGE | DIGITALISERING | GÄSTBOK | MEDLEMSSIDA | MUSIKARKIV | KONTAKTA OSS | LÄNKAR
   
Musikgalleri med noter,
spelmansporträtt, MIDI och Mp3

EXEMPEL på NOTARKIV


Länkar till andra notarkiv
Spillefolket Danmark
Blue Rose Scandinavian
Folkwiki

Folkmusik från Bohuslän
Folk Tune Finder
Gottlandstoner
Sörmlands Musikarkiv
Jämt/Härj. Spelmansförbund
Stefan Lindén
Martin Lindén
Oves låtarkiv
Robbans hemsida
Forsa Folkdanslag
Folkmusikkommisionen

Pdf, midi och mp3
Pdf, midi och mp3
Pdf och midi
Pdf och midi
Pdf och midi
Gif och midi
Notböcker och spelmän
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Pdf
Svenska Låtar i digital form


Låtar med noter
Nyckelharpa

Låtar med noter
Durspel
Pdf, mp3

Övriga ARKIV och BILDER
Visornas Hemsida
Svenskt Visarkiv

CM Bellman
Riksförbundet för Folkmusik & Dans
Jamtli Bildarkiv
Helsingebilder

Med länkar till det mesta om visor
Vis och låt-register
Pdf, midi, video mm


Bildarkiv. Sök på "spelman"
Sök på "spelman" eller namn i snabbsök

 


Med länken EXEMPEL på NOTARKIV visas ett exempel på hur insamlat och digitaliserat notmaterial kan presenteras.

På motsvarande sätt kan ett anpassat fönster presentera foton, ljudupptagningar och texter.