HEM |BESKRIVNING |SYFTE | PROJ & NULÄGE | DIGITALISERING | GÄSTBOK | MEDLEMSSIDA | MUSIKARKIV | KONTAKTA OSS | LÄNKAR | ARKIVET
     
 

Medelpads Folkmusikförbund presenterar på denna Web-plats projektet

Medelpads Folkmusikaliska Kulturarv

I olika delar presenteras projektplanen för digitalisering av noter, inspelad musik, foton, tiningsurklipp samt dokumenterade och inspelade muntliga berättelser.

 

 

Projektplanen
utgör, förutom en utredning om digitaliseringsarbetet i landets övriga distrikt, ett underlag för det fortsatta arbetet och en projektplan för digitalisering av folkmusiken och dess utövare i MEDELPADS DISTRIKT.
Projektet avser att överföra noter, inspelad musik, foton, tidningsurklipp och dokumenterade och inspelade muntliga berättelser till digital form för bevarande, arkivregistrering och för att göra materialet tillgängligt för alla intresserade.

1, Folkmusikkommissionens och övriga aktörers uppteckningsarbete.
2, Musikarkiv
3, Spelmansförbundens och musikarkivens syfte med digitaliseringsarbetet.
4, Ekonomiskt stöd.
5, MFF:s behov av ekonomiska bidrag.
6, Projektplan med dess innehåll.
7, Intervjuer med spelmansförbuund och musikarkiv.
8, Hemsidor med folkmusik
9, Operativt digitaliseringsarbete.
10 Registrering i databas.
11,Kompetensbehov.
12, MFF:s styrelse och digitaliseringsprojektet.
13, Rättsregler vid publik spridning.
14, Aktivitetsplan